Hur tänker vi i vår avel?

 
Jag brukar säga att det finns ingen hund som är perfekt, och en del av mitt "jobb" är att leta fel/brister på en avelshund och då hitta en annan hund som kan kompletera, den hundens brister. För att alltid få så bra avkommer som möjligt. När avkommorna är "bättre" än avelsdjuren, då är jag på rätt spår. Mitt främsta och största mål är att alltid använda mentalt stabila, friska och trevliga hundar. Blir de desutom "snygga" och så nära vår rasstandard, så är det en bonus. Mina tikar är alltid de som bestämmer i en parnings-situation och skulle de inte vilja, så blir det helt enkelt ingen parning. För oss är det viktigt att våra tikar klarar en valpning och kan vara duktiga mödrar, det överväger mer, än goda resultat i en utställningsring. Vi vill verka för en låg andel nära släktskapsparningar därav utavlar vi. 
Vi prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga. 
Prioriterar avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.
 
Vårt mål är: är att föda upp sunda, friska och trevliga hundar som matchar de krav som finns i vårt samhälle.
 
Att planera en kull valpar tar mycket tid för mig som uppfödare och jag lägger ner ett enormt arbete bakom varje kull.